M i l j ö p o l i c y

  • Målilla motorklubb skall bedriva sitt miljöarbete på ett aktivt och framsynt sätt. Det skall leda till ständig förbättring och ha högre ambitioner än lagstiftningens krav.

  • Miljöhänsyn skall tas i varje beslut på alla nivåer inom verksamheten.

  • Verksamheten skall styras av optimal hushållning med råvaror, energi och miljöstörande utsläpp. Hänsyn skall tas till natur och kulturvärden, och kretsloppets principer skall främjas.

  • Varje medarbetare skall få den kunskap som krävs för att kunna tillgodose miljökraven i sitt arbete.

  • Valen av, och kraven på leverantörer och entreprenörer skall präglas av verksamhetens syn på miljön, så de i samverkan med oss kan bidra till klubbens miljömål.

  • En öppen dialog skall föras med medarbetare, myndigheter, och olika intressenter, om verksamhetens miljöpåverkan

Miljöansvarig:
Kjell Rosenlund