Styrelsen

Ordförande Fredrik Carlsson 070-207 51 99  
Kassör Linnea Karlsson 070-286 12 75  
Ledamöter Louise Karlsson 076-767 37 84  
  Daniel Creutz 076-898 86 29 creutz4@hotmail.com
  Owe Söderling 070-622 38 37  
  Ricky Kling 070-398 97 07  
  Victor Örmander 076-815 32 18  
  Kim Ingemarsson 070-550 19 68  
Suppleant Linus Söderling 076-135 26 29